Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Symbol 632 Pomoc społeczna X

III SA/Kr 1414/13 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2013-12-09

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie odmowy przyznania prawa do specjalnego zasiłku opiekuńczego,

III SAB/Kr 67/13 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2013-11-25

Sprawa ze skargi na bezczynność Burmistrza Miasta i Gminy W

III SA/Kr 730/13 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2013-09-16

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie dodatku do świadczenia pielęgnacyjnego

III SA/Kr 772/13 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2013-07-19

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie zasiłku celowego

III SA/Kr 106/13 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2013-02-14

Sprawa ze skargi na postanowienie Wojewódzkiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia odwołania

III SA/Kr 262/13 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2013-04-30

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie odmowy przyznania zasiłku celowego

III SA/Kr 1737/12 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2013-02-25

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie przyznania zasiłku stałego

III SA/Kr 128/13 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2013-03-21

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie przyznania prawa do świadczenia pielęgnacyjnego

III SA/Kr 729/13 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2013-09-25

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w przedmiocie skargi na kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

III SA/Kr 529/13 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2013-05-22

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie odmowy przyznania prawa do świadczenia pielęgnacyjnego
1   Następne >   +2   4