Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Symbol 632 Pomoc społeczna X

II SA/Łd 294/12 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2012-05-10

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w Ł. w przedmiocie zwrotu należności wypłaconych tytułem świadczeń z funduszu alimentacyjnego

II SA/Łd 1362/11 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2012-02-17

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w P. w przedmiocie zasiłku celowego

II SA/Łd 1301/11 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2012-03-14

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w P. w przedmiocie stwierdzenia uchybienia terminu do wniesienia odwołania

II SA/Łd 199/12 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2012-03-13

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w P. w przedmiocie zasiłku celowego

II SA/Łd 460/12 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2012-08-02

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w Ł. w przedmiocie odmowy przyznania świadczenia pielęgnacyjnego

II SA/Łd 1190/12 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2012-12-27

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w Ł. w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji

II SA/Łd 900/12 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2012-09-21

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w S. w przedmiocie odmowy przyznania świadczenia pielęgnacyjnego

II SA/Łd 1186/12 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2012-12-27

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w Ł. w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji

II SA/Łd 1158/12 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2012-12-27

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w Ł. w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji

II SA/Łd 27/12 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2012-01-24

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w Ł. w przedmiocie zmiany decyzji ostatecznej w zakresie dotyczącym okresu przyznania prawa do zasiłku pielęgnacyjnego
1   Następne >   +2   4