Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Skarżony Samorządowe Kolegium Odwoławcze X
  • Symbol 632 Pomoc społeczna X

II SA/Łd 1190/14 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2015-01-13

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w Ł. w przedmiocie odmowy przyznania prawa do świadczeń rodzinnych

II SA/Łd 1134/14 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2015-02-19

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w S. w przedmiocie odmowy umorzenia należności z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego

II SA/Łd 1148/14 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2015-02-25

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w Ł. w przedmiocie stwierdzenia uchybienia terminu do wniesienia odwołania

II SA/Łd 109/15 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2015-03-26

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w Ł. w przedmiocie zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego

II SA/Łd 343/15 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2015-05-12

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w S. w przedmiocie odmowy przyznania prawa do świadczenia pieniężnego

II SA/Łd 128/15 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2015-04-14

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w S. w przedmiocie stwierdzenia uchybienia terminu do wniesienia odwołania

II SA/Łd 1147/14 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2015-03-03

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w Ł. w przedmiocie stwierdzenia uchybienia terminu do wniesienia odwołania

II SA/Łd 188/15 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2015-06-16

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w Ł. w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do złożenia odwołania

II SA/Łd 190/15 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2015-06-16

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w Ł. w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do złożenia odwołania

II SA/Łd 366/15 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2015-05-27

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w P. w przedmiocie zwrotu należności z tytułu wypłaconych na rzecz osoby uprawnionej świadczeń z funduszu alimentacyjnego
1   Następne >   3