Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

IV SAB/Wr 23/08 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2008-10-09

Sprawa ze skargi na bezczynność Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w L. w przedmiocie udzielenia pomocy doraźnej

III SA/Kr 501/08 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2008-06-24

Sprawa ze skargi na decyzję Burmistrza w przedmiocie zasiłku okresowego

IV SA/Po 84/08 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2008-04-08

Sprawa ze skargi na decyzję w przedmiocie zasiłku celowego

IV SAB/Wr 19/08 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2008-08-13

Sprawa ze skargi na bezczynność Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w J. G. w przedmiocie wydania decyzji w sprawie zasiłku celowego

I SAB/Wa 72/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-05-15

Sprawa ze skargi na bezczynność Wójta Gminy W. w przedmiocie załatwienia wniosku o przyznanie zasiłku okresowego

II SA/Lu 465/08 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2008-10-27

Sprawa ze skargi na decyzję Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w przedmiocie zasiłku celowego