Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 639 Skargi na uchwały organów jednostek samorządowych X

II SA/Rz 1021/10 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2010-11-10

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy [...] nr [...] w przedmiocie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego

II SA/Rz 987/10 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2010-11-10

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miasta Rz. w przedmiocie uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego

II SA/Rz 944/09 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2010-01-15

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy [...] w przedmiocie rozpatrzenia skargi na działalność Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

II SA/Rz 804/08 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2010-03-23

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miasta [...] w przedmiocie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

II SA/Rz 216/10 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2010-08-19

Sprawa ze skargi na uchwałę Sejmiku Województwa w przedmiocie zasad rozliczania tygodniowego obowiązku wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli

II SA/Rz 1060/10 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2010-12-30

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej [...] w przedmiocie uchwalenia zmiany nazw ulic

II SA/Rz 103/10 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2010-03-29

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy Ł. w przedmiocie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

II SA/Rz 482/09 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2010-01-15

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Powiatu w przedmiocie likwidacji Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej

II SA/Rz 219/10 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2010-06-02

Sprawa ze skargi K. Sz. na Radę Powiatu K. -

II SA/Rz 875/10 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2010-11-10

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miasta w przedmiocie rozpoznania skargi na działalność Prezydenta Miasta i Dyrektora Biura Gospodarki Mieniem Miasta