Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X

II SA/Wr 585/10 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2010-11-29

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy Warta B. w przedmiocie przystąpienia do wprowadzenia zmian do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy W.B. w obrębach: T.B, S. i W.L.

II SA/Wr 588/10 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2010-11-25

Skarga M. K., M. P., A. P., M. W., T. H. na uchwałę Rady Gminy w W. B. w przedmiocie przystąpienia do wprowadzenia zmian do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy W. B. w obrębach: R. D., R. G. i J.

II SA/Rz 1021/10 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2010-11-10

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy [...] nr [...] w przedmiocie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego

II SA/Gd 616/10 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2010-11-02

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy w przedmiocie rozpoznania skargi na uchwałę dotyczącą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

III SA/Gd 531/10 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2010-11-16

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy w przedmiocie ustalenia opłat za świadczenia w przedszkolu publicznym

II SA/Wa 1676/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-11-19

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy [...] w przedmiocie statutu Gminy [...]

IV SA/Gl 645/10 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2010-11-25

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy G. w przedmiocie szkół i placówek oświatowo

II SA/Wr 584/10 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2010-11-25

Skarga M. K., M. P., A. P., M. W., T. H. na uchwałę Rady Gminy w Warcie Bolesławieckiej w przedmiocie przystąpienia do zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy

II SA/Gd 611/10 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2010-11-10

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy w przedmiocie rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia uwag do studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy

II SA/Ke 706/10 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2010-11-19

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy w Zagnańsku w przedmiocie stałych obwodów głosowania oraz wyznaczenia siedzib obwodowych komisji wyborczych
1   Następne >   2