Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X

II SA/Rz 5/09 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2009-02-26

Skarga W. K. na uchwałę Rady Gminy J. w przedmiocie nieuwzględnienia zarzutu w sprawie bezczynności Wójta Gminy J.

II SA/Rz 864/09 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2009-11-18

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy [...] w przedmiocie skargi na działalność wójta

II SA/Rz 417/08 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2008-07-18

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy D. w przedmiocie określenia godzin otwierania i zamykania placówek handlu detalicznego i zakładów gastronomicznych

II SA/Rz 885/13 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2013-10-29

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy [...] w przedmiocie przystąpienia do sporządzenia zmiany 5 Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy [...]

II SA/Rz 1144/06 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2007-03-06

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy [...] w przedmiocie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

II SA/Rz 1021/10 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2010-11-10

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy [...] nr [...] w przedmiocie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego

II SA/Rz 717/11 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2011-09-14

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy [..] nr [..] w przedmiocie zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej w [..]

II SA/Rz 718/11 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2011-09-14

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy [...] nr [...] w przedmiocie zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej

II SA/Rz 598/07 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2007-09-04

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy Cmolas w przedmiocie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

II SA/Rz 799/07 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2007-11-08

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy w przedmiocie odmowy uchylenia uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości
1   Następne >   +2   +5   10