Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Symbol 6391 Skargi na uchwały rady gminy w przedmiocie … (art. 101 i 101a ustawy o samorządzie gminnym) X

II SA/Rz 1021/10 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2010-11-10

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy [...] nr [...] w przedmiocie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego

II SA/Rz 987/10 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2010-11-10

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miasta Rz. w przedmiocie uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego

II SA/Rz 875/10 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2010-11-10

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miasta w przedmiocie rozpoznania skargi na działalność Prezydenta Miasta i Dyrektora Biura Gospodarki Mieniem Miasta