Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Odrzucenie skargi X
  • Skarżony
  • Symbol 644 Środki zapewniające wykonanie orzeczeń Sądu X

I SA/Wr 1750/09 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2010-01-11

Sprawa ze skargi A S.A. w B. na Naczelnika D. Urzędu Skarbowego we W. w przedmiocie niewykonania wyroku WSA we W. z dnia [...] r., sygn. akt [...]

I SA/Wa 3254/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2014-12-19

Sprawa ze skargi M.R. o wymierzenie Prezydentowi [...] grzywny w związku z niewykonaniem wyroku WSA w Warszawie , sygn. akt I SAB/Wa 53/14.

II SA/Kr 577/10 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2010-07-22

Sprawa ze skargi A.F. na niewykonanie wyroku

II SA/Ol 400/12 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2012-06-25

Sprawa ze skargi T.C. na niewykonanie wyroku WSA w Olsztynie w przedmiocie zmiany warunków zabudowy

II SA/Bk 118/12 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2012-05-22

Sprawa ze skargi S. T. w przedmiocie niewykonania wyroku WSA w Białymstoku w sprawie o sygnaturze II SA/Bk 286/09

II SA/Gl 785/07 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2007-11-27

Sprawa ze skargi B. M. na Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w K. w przedmiocie niewykonania orzeczenia sądu w sprawie wykonania określonych robót budowlanych

I SA/Wa 1870/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-07-03

Sprawa ze skargi I. Z. o wymierzenie Wojewodzie [...] grzywny w związku z niewykonaniem wyroku WSA w Warszawie , sygn. akt I SA/Wa 1458/07

II SA/Ol 256/10 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2010-08-23

Sprawa ze skargi I.Ż. na niewykonanie przez Burmistrza wyroku WSA w Olsztynie w przedmiocie udzielenia informacji publicznej

IV SA/Wa 123/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-02-02

Sprawa ze skargi J. W. w przedmiocie wymierzenia grzywny Ministrowi Środowiska w trybie art. 154 § 1 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.)

II SA/Lu 226/15 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2015-04-29

Sprawa ze skargi P. G. - redaktora naczelnego dziennika '[...]' w przedmiocie wymierzenia Zarządowi Okręgowemu [...] grzywny za niewykonanie wyroku WSA w Lublinie , sygn. akt II SA/Lu 443/14
1   Następne >   +2   +5   +10   100