Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji X

II SA/Bd 798/08 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2008-10-23

Sprawa ze skargi W. K. na pismo zastępcy Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej [...] Urzędu Wojewódzkiego w przedmiocie wyjaśnienia treści pisma

VI SAB/Wa 73/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-09-25

Sprawa ze skargi na bezczynność Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie braku odpowiedzi na pismo

VI SA/Wa 803/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-06-12

Sprawa ze skargi J. T. na działanie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie uniemożliwienia spotkania ze stroną skarżącą

II SA/Bd 797/08 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2008-10-23

Sprawa ze skargi W. K. na pismo Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej [...[ Urzędu Wojewódzkiego w przedmiocie udzielenia pomocy

I OSK 1300/08 - Postanowienie NSA z 2008-10-24

Skarga kasacyjna od postanowienia WSA w Warszawie w sprawie ze skargi A. T. i S. T. na pismo Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia [...]., nr [...] w przedmiocie wyjaśnień organu zawartych w piśmie nr [...]

VI SA/Wa 1554/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-08-07

Sprawa ze skargi A. T. i S. T. na pismo Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie wyjaśnień organu zawartych w piśmie nr [...]

VI SAB/Wa 72/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-08-11

Sprawa ze skargi na bezczynność Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w zakresie załatwiania skarg administracyjnych dotyczących postępowania funkcjonariuszy Policji z Komendy Powiatowej w B.