Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Odrzucenie skargi X

I OSK 1759/19 - Postanowienie NSA z 2019-08-29

Skarga kasacyjna od postanowienia WSA w Bydgoszczy w przedmiocie powiadomienia o prowadzeniu konsultacji społecznych

IV SA/Wr 291/19 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2019-08-09

Sprawa ze skargi E. Ż.-K. i K. Ż. na A w przedmiocie pobierania zawyżonych odsetek od zobowiązań z tytułu korzystania z lokalu komunalnego

IV SAB/Wa 389/19 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2019-08-14

Sprawa ze skargi na bezczynność Prezydenta Miasta C. w przedmiocie rozpatrzenia wniosku o przyznanie wynagrodzenia kuratorowi ustanowionemu dla osoby nieznanej z miejsca pobytu

IV SAB/Wa 346/19 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2019-08-13

Sprawa ze skargi na bezczynność Prezydenta [...] w przedmiocie wypłaty wynagrodzenia kuratorowi osoby ubezwłasnowolnionej częściowo

IV SAB/Wa 388/19 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2019-08-14

Sprawa ze skargi na bezczynność Prezydenta Miasta C. w przedmiocie rozpatrzenia wniosku o przyznanie wynagrodzenia kuratorowi ustanowionemu dla osoby nieznanej z miejsca pobytu

IV SAB/Wa 386/19 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2019-08-14

Sprawa ze skargi na bezczynność Prezydenta Miasta C. w przedmiocie rozpatrzenia wniosku o przyznanie wynagrodzenia kuratorowi ustanowionemu dla osoby nieznanej z miejsca pobytu

IV SAB/Wa 387/19 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2019-08-14

Sprawa ze skargi na bezczynność Prezydenta Miasta C. w przedmiocie rozpatrzenia wniosku o przyznanie wynagrodzenia kuratorowi ustanowionemu dla osoby nieznanej z miejsca pobytu

IV SAB/Wa 390/19 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2019-08-14

Sprawa ze skargi na bezczynność Prezydenta Miasta C. w przedmiocie rozpatrzenia wniosku o przyznanie wynagrodzenia kuratorowi ustanowionemu dla osoby nieznanej z miejsca pobytu