Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

IV SAB/Wr 29/04 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2004-11-25

Sprawa ze skargi na bezczynność Rady Miejskiej W. w przedmiocie czynszu za najem lokali

III SA/Lu 446/04 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2004-09-08

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miasta w przedmiocie nienależytego nadzoru nad pracownikami

II SA/Wr 1268/03 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2004-04-15

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w L. w przedmiocie zmiany nazwy ulicy

IV SA/Wr 34/04 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2004-05-07

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w Nowej Rudzie w przedmiocie wyboru ławników na kadencję 2004

IV SA/Wr 16/04 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2004-05-13

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w Kłodzku oku Nr XVI/122/03 o przedmiocie wyboru ławników; postanowił: -odrzucić skargę.

II SA/Bd 528/04 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2004-09-24

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej I. w przedmiocie przydziału lokalu zastępczego i zameldowania

SA/Bd 3492/03 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2004-02-03

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w I. w przedmiocie przyznania lokalu zstępczego