Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Odrzucenie skargi X
  • Skarżony
  • Symbol 648 Sprawy z zakresu informacji publicznej i prawa prasowego X

I OSK 441/15 - Postanowienie NSA z 2015-03-05

Skarga kasacyjna na postanowienie WSA w Gdańsku w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej

IV SAB/Po 34/12 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2012-06-19

Sprawa ze skargi na bezczynność Starosty W. w przedmiocie udzielenia informacji publicznej

II SA/Kr 1707/09 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2010-01-22

Sprawa ze skargi na decyzję Okręgowego Inspektora Pracy w K. w przedmiocie odmowy udzielenia informacji publicznej

IV SA/Wr 604/06 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2006-09-12

Sprawa ze skargi na decyzję Prezydenta Miasta Ś. w przedmiocie odmowy udostępnienia informacji publicznej

II SAB/Bd 4/15 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2015-03-25

Sprawa ze skargi na bezczynność Burmistrza C. w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej

II SAB/Wa 284/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-12-28

Sprawa ze skargi na bezczynność Starosty W. w przedmiocie rozpoznania [...] wniosku o udostępnienie informacji publicznej

II SAB/Kr 214/14 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2014-10-23

Sprawa ze skargi na bezczynność Przewodniczącego Rady Gminy G. w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej

II SA/Sz 325/09 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2009-05-21

Skarga o wznowienie postępowania sądowego w sprawie o sygn. akt II SO/Sz 23/08 w sprawie z Jego wniosku o wymierzenie Prokuratorowi grzywny

II SAB/Sz 58/09 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2009-03-12

Sprawa ze skargi na bezczynność Prokuratora w przedmiocie udzielenia informacji publicznej

II SA/Sz 319/09 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2009-05-15

Sprawa ze skargi P. J. o wznowienie postępowania sądowego dotyczącego sprawy o sygn. akt II SO/Sz 12/08
1   Następne >   +2   +5   +10   100