Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony
  • Symbol 648 Sprawy z zakresu informacji publicznej i prawa prasowego X

IV SA/Wr 394/19 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2020-01-07

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Administracji Skarbowej we W. w przedmiocie odmowy udostępnienia informacji publicznej

VIII SAB/Wa 32/19 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2020-01-13

Sprawa ze skargi na bezczynność Wójta Gminy [...] w przedmiocie dostępu do informacji publicznej

II SAB/Kr 451/19 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2020-02-19

Sprawa ze skargi na bezczynność Wojewody w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej

III SA/Gl 885/19 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2020-01-09

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w Katowicach w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej

II SAB/Rz 91/19 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2020-01-13

Sprawa ze skargi na bezczynność Rady Powiatu [...] w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej

II SAB/Bk 114/19 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2020-01-17

Sprawa ze skargi na bezczynność S. w A. w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej

II SAB/Bk 118/19 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2020-01-17

Skarga H. N. na bezczynność Wójta Gminy P. w przedmiocie informacji publicznej

IV SAB/Wr 328/19 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2020-01-21

Sprawa ze skargi na bezczynność Burmistrza Gminy T. w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej

II SAB/Łd 99/19 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2020-01-14

Sprawa ze skargi na bezczynność [...] Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Ł. w sprawie udostępnienia informacji publicznej

II SA/Gd 618/19 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2020-01-29

Sprawa ze skargi J. M. o wymierzenie grzywny Dyrektorowi Urzędu Morskiego z powodu niewykonania wyroku w sprawie sygn. akt II SAB/Gd 21/19 dotyczącej bezczynności w sprawie udostępnienia informacji publicznej
1   Następne >   +2   +5   +10   61