Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X

II SAB/Wa 220/11 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2011-10-21

Sprawa ze skargi na bezczynność Prezesa WSA w Warszawie w przedmiocie rozpatrzenia wniosku o udostępnienie informacji publicznej

II SAB/Wa 52/11 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2011-09-19

Sprawa ze skargi na bezczynność Prezesa WSA w Warszawie w zakresie rozpoznania wniosku o udostępnienie informacji publicznej.

I OPP 43/11 - Postanowienie NSA z 2011-07-01

Skarga P. B. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Rzeszowie, sygn. akt II SO/Rz 15/10 z wniosku P. B. o przyznanie prawa pomocy w zakresie całkowitym w sprawie ze skargi na bezczynność Dyrektora Aresztu Śledczego w S. w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej

II SAB/Wa 354/11 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2011-11-24

Sprawa ze skargi na bezczynność Prezesa WSA w przedmiocie rozpoznania wniosku o udostępnienie informacji publicznej