Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 652 Sprawy ubezpieczeń zdrowotnych X

II GZ 475/18 - Postanowienie NSA z 2019-01-30

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia nr [...] w przedmiocie stwierdzenia podlegania obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego

II GSK 1839/18 - Postanowienie NSA z 2019-01-11

Skarga kasacyjna od postanowienia WSA w Warszawie w przedmiocie procesu legislacyjnego ustawy

II GZ 46/19 - Postanowienie NSA z 2019-03-26

Zażalenie na postanowienie WSA w W. w sprawie ze skargi na decyzję Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia , nr [...] w przedmiocie stwierdzenia podlegania obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego

II GSK 126/19 - Postanowienie NSA z 2019-02-28

Skarga kasacyjna na decyzję Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w przedmiocie odmowy uwzględnienia protestu w sprawie niezakwalifikowania do systemu szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej

II GZ 196/19 - Postanowienie NSA z 2019-10-01

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia nr [...] w przedmiocie stwierdzenia podlegania obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego

II GZ 162/19 - Postanowienie NSA z 2019-09-12

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia , nr [...] w przedmiocie stwierdzenia podlegania obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego

II GZ 204/19 - Postanowienie NSA z 2019-10-03

Zażalenie na postanowienie WSA w Gdańsku w sprawie ze skargi na decyzję SKO w Gdańsku nr [...] w przedmiocie prawa do świadczeń opieki zdrowotnej

II GZ 191/19 - Postanowienie NSA z 2019-09-26

Zażalenie na postanowienie WSA w Krakowie w sprawie ze skargi na decyzję SKO w Krakowie nr [...] w przedmiocie potwierdzenia prawa do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych

II GSK 526/19 - Postanowienie NSA z 2019-10-17

Skarga kasacyjna na bezczynność Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w przedmiocie rozpoznania wniosku o przywrócenie terminu do złożenia zażalenia

II GSK 640/19 - Postanowienie NSA z 2019-10-17

Skarga kasacyjna na bezczynność Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w przedmiocie rozpoznania zażalenia
1   Następne >   2