Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Symbol 652 Sprawy ubezpieczeń zdrowotnych X

II GZ 475/18 - Postanowienie NSA z 2019-01-30

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia nr [...] w przedmiocie stwierdzenia podlegania obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego

II GSK 1839/18 - Postanowienie NSA z 2019-01-11

Skarga kasacyjna od postanowienia WSA w Warszawie w przedmiocie procesu legislacyjnego ustawy

III SA/Wr 633/18 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2019-01-31

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora [...] Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w przedmiocie rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie świadczeń opieki zdrowotnej

VI SA/Wa 1611/18 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2019-01-15

Sprawa ze skargi na decyzję Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji w sprawie zwrotu kosztów leczenia za granicą

VI SA/Wa 2330/18 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2019-01-18

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Zdrowia w przedmiocie odmowy wyrażenia zgody na pokrycie kosztów leku w ramach ratunkowego dostępu do technologii lekowej

III SAB/Wr 159/18 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2019-01-10

Sprawa ze skargi na bezczynność Prezesa Sądu Okręgowego w przedmiocie procedowania

III SAB/Kr 172/18 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2019-01-03

Skarga [...] Sp. z o.o. w K. na bezczynność Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddział w K. w przedmiocie zażalenia na postanowienie w sprawie sprostowania decyzji nr [...]

III SAB/Kr 169/18 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2019-01-03

Skarga [...] Sp. z o.o. w K. na bezczynność Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddział w K. w przedmiocie zażalenia od postanowienia w sprawie sprostowania decyzji nr [...]

III SAB/Kr 170/18 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2019-01-03

Skarga [...] Sp. z o.o. w K. na bezczynność Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddział w K. w przedmiocie zażalenia na postanowienie w sprawie sprostowania decyzji nr [...]

III SAB/Kr 174/18 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2019-01-03

Skarga [...] Sp. z o.o. w K. na bezczynność Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddział w K. w przedmiocie zażalenia na postanowienie w sprawie sprostowania decyzji nr [...]
1   Następne >   2