Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Skarżony
  • Symbol 658 Bezczynność X

I OSK 441/15 - Postanowienie NSA z 2015-03-05

Skarga kasacyjna na postanowienie WSA w Gdańsku w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej

IV SAB/Wa 64/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-03-13

Sprawa ze skargi na bezczynność Prokuratora Generalnego w przedmiocie wykonywania obowiązków

IV SAB/Wa 6/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-03-18

Skarga A. U. na bezczynność Wojewody [...] w przedmiocie rozpoznania wniosku o wydanie decyzji

II SAB/Bd 4/15 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2015-03-25

Sprawa ze skargi na bezczynność Burmistrza C. w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej

IV SAB/Wa 180/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-05-14

Sprawa ze skargi na bezczynność SKO w przedmiocie rozpatrzenia zażalenia na bezczynność organu

II SAB/Wa 262/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-03-24

Sprawa ze skargi na bezczynność Ministra Sportu i Turystyki w przedmiocie rozpoznania wniosku o udostępnienie informacji publicznej

I SAB/Wa 739/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-01-14

Sprawa ze skargi na bezczynność Ministra Rolnictwa i Rozwoju w przedmiocie rozpatrzenia odwołania

II SAB/Wa 239/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-04-09

Sprawa ze skargi na bezczynność Dyrektora Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w W. w przedmiocie rozpoznania wniosku (dot. M.K.)

II SAB/Bk 11/15 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2015-04-08

Sprawa ze skargi na bezczynność Prezydenta Miasta B. w przedmiocie wyrejestrowania pojazdu o numerze rejestracyjnym [...]

III SAB/Lu 3/15 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2015-04-22

Sprawa ze skargi na bezczynność Prezydenta Miasta w przedmiocie udzielenia odpowiedzi na pismo
1   Następne >   +2   +5   +10   100