Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Skarżony Burmistrz Miasta X
  • Symbol 658 Bezczynność X

IV SAB/Wr 215/18 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2019-01-23

Sprawa ze skargi na bezczynność Burmistrza Gminy i Miasta L. w sprawie prowadzonej z wniosku J. M. o przydział i zmianę lokalu z zasobu mieszkaniowego gminy na lokal przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych

II SAB/Ol 102/18 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2019-01-16

Sprawa ze skargi na bezczynność Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w L. W. w udostępnieniu informacji publicznej

II SAB/Wa 78/19 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2019-03-07

Sprawa ze skargi na bezczynność Burmistrza [...] w przedmiocie rozpoznania wniosku z [...] grudnia 2018 r. o udostępnienie informacji publicznej

II SAB/Wa 112/19 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2019-03-20

Sprawa ze skargi na bezczynność Burmistrza [...] w przedmiocie rozpoznania wniosku o udostępnienie informacji publicznej

II SAB/Kr 26/19 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2019-04-10

Sprawa ze skargi na bezczynność Burmistrza Miasta B. w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej

IV SAB/Gl 234/18 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2019-02-11

Sprawa ze skargi na bezczynność Burmistrza Miasta B. w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej

II SAB/Bd 3/19 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2019-03-14

Sprawa ze skargi na bezczynność Burmistrza Miasta w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej

II SAB/Gl 61/18 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2019-03-04

skarg M. H., F. H.. W. H. i B. P. na bezczynność Burmistrza Miasta C. w przedmiocie zmiany stosunków wodnych na gruncie

II SAB/Po 23/19 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2019-04-18

Sprawa ze skargi na bezczynność Burmistrza Miasta w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej

IV SAB/Wr 31/19 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2019-04-11

Sprawa ze skargi na bezczynność Burmistrza S. Ś. w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej
1   Następne >   +2   6