Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Skarżony Komendant Policji X

III SAB/Kr 53/11 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2011-09-09

Sprawa ze skargi na bezczynność i przewlekłe prowadzenie postępowania przez Komendanta Wojewódzkiego Policji

VII SAB/Wa 59/11 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2011-07-12

Sprawa ze skargi na bezczynność Komendanta Głównego Policji

II SAB/Wa 423/11 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2011-12-20

Sprawa ze skargi na bezczynność Komendanta Głównego Policji w przedmiocie rozpoznania raportu

II SAB/Wa 406/11 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2011-11-15

Skarga K. J. na bezczynność Komendanta Głównego Policji w przedmiocie rozpatrzenia skargi

II SAB/Bk 66/11 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2011-10-27

Sprawa ze skargi na bezczynność P. Komendanta Wojewódzkiego Policji w B. w przedmiocie informacji publicznej

III SAB/Lu 2/11 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2011-04-14

Sprawa ze skargi na bezczynność Komendanta Powiatowego Policji we W. w przedmiocie: sporządzenia wykazu rozpoznawanych spraw z udziałem skarżącego

II SAB/Ol 26/11 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2011-08-09

Sprawa ze skargi na bezczynność Komendanta Powiatowego Policji w G. w przedmiocie udzielenia informacji publicznej

IV SAB/Wr 35/11 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2011-09-13

Sprawa ze skargi na bezczynność Komendanta Wojewódzkiego Policji we W. w przedmiocie wypłaty równoważnika pieniężnego za remont lokalu, przyznanego decyzją Nr [...] za lata 2006

I OSK 859/11 - Postanowienie NSA z 2011-05-27

Skarga kasacyjna na bezczynność L. Komendanta Wojewódzkiego Policji w L. w przedmiocie odmowy usunięcia punktów z tytułu dokonanych naruszeń przepisów prawa o ruchu drogowym

II SAB/Sz 104/11 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2011-07-13

Sprawa ze skargi na bezczynność Komendanta Miejskiego Policji w przedmiocie udzielenia informacji publicznej
1   Następne >   3