Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Skarżony Komendant Policji X

I OZ 1278/18 - Postanowienie NSA z 2019-01-23

Zażalenie na postanowienie WSA w Krakowie w przedmiocie wydania zaświadczenia o żądanej treści

I OZ 1262/18 - Postanowienie NSA z 2019-01-31

Zażalenie na postanowienie WSA w Krakowie w przedmiocie wydania zaświadczenia żądanej treści

II SAB/Bk 127/18 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2019-01-07

Sprawa ze skargi na bezczynność i przewlekłe prowadzenie postępowania przez Komendanta Wojewódzkiego Policji w B. w przedmiocie wyjaśnienia wysokości i zasad wypłacania uposażenia

I OZ 1150/18 - Postanowienie NSA z 2019-02-13

Wniosek w przedmiocie niezałatwienia podania

II SAB/Bk 105/18 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2019-01-29

Skarga T. M. na bezczynność Komendanta Miejskiego Policji w Ł. w przedmiocie informacji publicznej

III SAB/Gd 66/18 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2019-01-16

Sprawa ze skargi na bezczynność Komendanta Powiatowego Policji w przedmiocie zawiadomienia o sposobie załatwienia skargi zawierającego uzasadnienie faktyczne i prawne

I OZ 1249/18 - Postanowienie NSA z 2019-01-15

Zażalenie na postanowienie o odrzuceniu skargi zawarte w pkt II wyroku WSA w Kielcach w sprawie ze skargi na bezczynność Komendanta Powiatowego Policji w Starachowicach w przedmiocie wypłaty równoważnika pieniężnego za remont lokalu mieszkalnego za lata 2010

I OZ 113/19 - Postanowienie NSA z 2019-02-21

Zażalenie na postanowienie WSA w Krakowie w sprawie ze skargi na bezczynność Komendanta Powiatowego Policji

II SAB/Op 115/18 - Postanowienie WSA w Opolu z 2019-01-31

Sprawa ze skargi na bezczynność Komendanta Powiatowego Policji w Kluczborku w przedmiocie wydania notatki policyjnej oraz zapisu zgłoszenia

II SAB/Op 6/19 - Postanowienie WSA w Opolu z 2019-03-08

Sprawa ze skargi na bezczynność Komendanta Miejskiego Policji w Opolu w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej
1   Następne >   +2   +5   11