Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X

III SAB/Kr 62/19 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2019-08-27

Sprawa ze skargi na bezczynność Komendanta Wojewódzkiego Policji w przedmiocie udostępnienia akt sprawy, w której Komendant Wojewódzki Policji wydał postanowienie z dnia 9 września 20109 r. nr [...] odrzuca skargę.

III SAB/Kr 151/19 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2019-08-22

Sprawa ze skargi na bezczynność Komendanta Wojewódzkiego Policji w przedmiocie rozpatrzenia wniosku o przywrócenie terminu

I OZ 749/19 - Postanowienie NSA z 2019-08-29

Zażalenie na postanowienie WSA w Krakowie w sprawie ze skargi na bezczynność Komendanta Powiatowego Policji w K. w przedmiocie niezałatwienia wniosku o wydanie zaświadczenia

II SAB/Wa 530/19 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2019-08-12

Skarga J. S. na bezczynność Komendanta Głównego Policji w przedmiocie wszczęcia postępowania dyscyplinarnego

III SAB/Kr 118/19 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2019-08-08

Sprawa ze skargi na bezczynność Komendanta Powiatowego Policji w przedmiocie równoważnika za brak lokalu mieszkalnego

III SAB/Kr 76/19 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2019-08-26

Skarga P. M. na bezczynność Komendanta Wojewódzkiego Policji w przedmiocie cofnięcia pozwolenia na broń palną

II SAB/Wa 573/19 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2019-08-29

Sprawa ze skargi K. J. na bezczynności Komendanta Głównego Policji w przedmiocie rozpoznania ponaglenia

IV SAB/Wa 352/19 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2019-08-09

Sprawa ze skargi na bezczynność Komendanta Rejonowego Policji [...] w przedmiocie rozpatrzenia wniosku o przeniesienie policjanta