Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji X
  • Symbol 658 Bezczynność X

I SAB/Wa 308/11 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2011-11-18

Sprawa ze skargi na bezczynność Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji

II SAB/Wa 407/11 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-03-06

Sprawa ze skargi na bezczynność Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie doręczenia rozkazu personalnego o zwolnieniu ze służby

II SAB/Ol 56/11 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2011-07-28

Sprawa ze skargi na bezczynność Komendanta Powiatowego Policji w O. w ustaleniu sprawcy kolizji drogowej

VII SAB/Wa 49/11 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2011-06-14

Sprawa ze skargi na bezczynność Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji

I SAB/Wa 307/11 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2011-11-18

Sprawa ze skargi na bezczynność Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji

IV SAB/Wa 55/11 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2011-06-14

Sprawa ze skargi na bezczynność Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie rozpatrzenia zażalenia na bezczynność

I SAB/Wa 369/11 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-08-09

Sprawa ze skargi na bezczynność Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie nierozpoznania wniosku o przystąpienie przez Radę Ministrów do rozmów w celu zawarcia umowy i wydania odpowiedniej ustawy o stosunkach między Rzeczpospolitą Polską a Kościołami

II SAB/Wa 209/11 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2011-09-19

Skarga G. N. na bezczynność Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie udostępnienia dokumentów

II SAB/Wa 410/11 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-01-09

Sprawa ze skargi na bezczynność Ministra Spraw Wewnętrznych w przedmiocie rozpatrzenia wniosku

I OSK 1194/12 - Postanowienie NSA z 2012-06-06

Skarga kasacyjna na bezczynność Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie doręczenia rozkazu personalnego o zwolnieniu ze służby
1   Następne >   +2   +5   9