Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Skarżony Minister Sprawiedliwości X

VII SAB/Wa 174/11 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2011-11-17

Sprawa ze skargi na bezczynność Ministra Sprawiedliwości

IV SAB/Wa 36/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2014-03-04

Sprawa ze skargi na bezczynność Ministra Sprawiedliwości w przedmiocie rozpatrzenia pisma dotyczącego nieprawidłowości w działalności sądu

IV SAB/Wa 277/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2014-01-13

Sprawa ze skargi na bezczynność Ministra Sprawiedliwości w przedmiocie wydania orzeczenia

VI SAB/Wa 15/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2014-03-27

Sprawa ze skargi na bezczynność Ministra Sprawiedliwości w sprawie rozpoznania skargi na czynności notariusza i działania Rady Izby Notarialnej w K.

VI SAB/Wa 152/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-10-31

Sprawa ze skargi na bezczynność Ministra Sprawiedliwości w przedmiocie umożliwienia sporządzenia fotokopii

II SAB/Wa 741/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2014-02-04

Sprawa ze skargi na bezczynność Ministra Sprawiedliwości w przedmiocie wniosku o udostępnienie informacji publicznej

IV SAB/Wa 289/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2014-01-22

Sprawa ze skargi na bezczynność Ministra Sprawiedliwości w przedmiocie zaniechania inicjatywy legislacyjnej.

III SAB/Łd 18/11 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2011-06-13

Sprawa ze skargi na bezczynność Ministra Sprawiedliwości w przedmiocie nie rozpoznania korespondencji

IV SAB/Wa 86/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-05-23

Sprawa ze skargi na bezczynność Ministra Sprawiedliwości w sprawie rozpoznawania korespondencji

I OSK 1126/12 - Postanowienie NSA z 2012-05-31

Skarga kasacyjna na bezczynność Ministra Sprawiedliwości
1   Następne >   +2   +5   10