Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Skarżony Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia X

VI SAB/Wa 38/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-11-19

Sprawa ze skargi na bezczynność Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w przedmiocie wyznaczenia lekarzy do przeprowadzenia zabiegu leczniczego

VII SAB/Wa 92/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-04-26

Sprawa ze skargi na bezczynność Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia

VI SAB/Wa 22/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-06-21

Sprawa ze skargi na bezczynność Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w przedmiocie nieudzielenia informacji

IV SAB/Wa 180/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-11-19

Sprawa ze skargi na bezczynność Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w przedmiocie wydania postanowienia

IV SAB/Wa 171/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-12-07

Sprawa ze skargi na bezczynność Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w przedmiocie rozpoznania wniosku

IV SAB/Wa 163/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-10-30

Sprawa ze skargi na bezczynność Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w przedmiocie powołania zespołu specjalistów w celu usunięcia skutków operacji

IV SAB/Wa 141/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-09-04

Sprawa ze skargi na bezczynność Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w przedmiocie odpowiedzi na zawiadomienie w sprawie odebrania lekarzowi prawa do leczenia pacjentów oraz wypłaty odszkodowania