Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Skarżony Prokurator X

VII SAB/Wa 31/11 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2011-04-13

Skarga R. W. R. na bezczynność Prokuratora Generalnego

VII SAB/Wa 177/11 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2011-12-07

Sprawa ze skargi na bezczynność Prokuratora Generalnego w rozpoznaniu korespondencji

II SAB/Kr 62/11 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2011-08-29

Sprawa ze skargi na bezczynność Prokuratora Okręgowego w K. w przedmiocie rozpoznania odwołania od decyzji Prokuratora Rejonowego , [...] umarzającej postępowanie o udostępnienie informacji publicznej

II SAB/Wa 288/11 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2011-10-10

Sprawa ze skargi na bezczynność Prokuratora Rejonowego w przedmiocie rozpatrzenia wniosku o udostępnienie informacji publicznej

II SAB/Łd 33/11 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2011-07-13

Sprawa ze skargi na bezczynność Prokuratora Okręgowego w P. w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej

II SAB/Wa 287/11 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2011-09-23

Sprawa ze skargi na bezczynność Prokuratora Rejonowego w P. w zakresie rozpatrzenia wniosku o udostępnienie informacji publicznej

IV SAB/Wr 88/11 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2011-11-09

Skarga M. K. na bezczynność Prokuratora Rejonowego w D. w przedmiocie udzielenia informacji publicznej

III SAB/Lu 18/11 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2011-05-25

Sprawa ze skargi na bezczynność Prokuratora Rejonowego w przedmiocie odmowy wyjaśnienia wątpliwości zawartych we wniosku