Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Samorządowe Kolegium Odwoławcze X
  • Symbol 658 Bezczynność X

IV SAB/Po 26/14 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2014-04-29

Sprawa ze skargi na bezczynność SKO w P. w przedmiocie rozpatrzenia odwołania

II SAB/Gd 191/14 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2014-12-30

Sprawa ze skargi na bezczynność SKO w przedmiocie wykonania decyzji dotyczącej przywrócenia stosunków wodnych na gruncie

IV SAB/Wr 207/13 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2014-01-20

Sprawa ze skargi na bezczynność SKO we W. w przedmiocie rozpatrzenia zażalenia i wydania orzeczenia

III SAB/Gd 103/13 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2014-02-27

Sprawa ze skargi na bezczynność SKO [...] w przedmiocie specjalnego zasiłku opiekuńczego

I SAB/Wa 141/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2014-05-16

Sprawa ze skargi na bezczynność SKO przedmiocie rozpoznania odwołania od decyzji

I SAB/Wa 186/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2014-07-24

Sprawa ze skargi na bezczynność SKO w przedmiocie rozpoznania odwołania od decyzji

I SAB/Lu 14/13 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2014-02-20

Sprawa ze skargi M. S. w przedmiocie bezczynności 'w kwestii zajętej na drogę działki, braku odszkodowania oraz naprawienia oczywistych szkód'

IV SAB/Wr 26/14 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2014-05-05

Sprawa ze skargi na bezczynność SKO w W. w sprawie przyznania dodatku mieszkaniowego
1   Następne >   +2   +5   +10   21