Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Skarżony Wojewoda X
  • Symbol 658 Bezczynność X

IV SAB/Wa 6/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-03-18

Skarga A. U. na bezczynność Wojewody [...] w przedmiocie rozpoznania wniosku o wydanie decyzji

II SAB/Łd 23/15 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2015-03-20

Sprawa ze skargi na bezczynność Wojewody [...] w przedmiocie przekazania wniosku o wydanie decyzji w sprawie komunalizacji gruntów państwowych organowi właściwemu w sprawie

II SAB/Wa 1003/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-01-08

Sprawa ze skargi na bezczynność Wojewody [...] w przedmiocie rozpatrzenia wniosku o udostępnienie informacji publicznej

II SAB/Wr 17/15 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2015-05-04

Sprawa ze skargi na bezczynność Wojewody D. w przedmiocie potwierdzenia prawa do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej

II SAB/Wa 294/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-03-27

Sprawa ze skargi na bezczynność Wojewody [...] w przedmiocie dostępu do informacji publicznej objętej wnioskiem

II SAB/Gd 17/15 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2015-03-05

Sprawa ze skargi na bezczynność Wojewody w przedmiocie rozpoznania wniosku o stwierdzenie nieważności decyzji dotyczącej zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę

III SAB/Gd 168/14 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2015-01-27

Sprawa ze skargi na bezczynność Wojewody w przedmiocie zwrotu należnej kwoty

IV SAB/Wa 159/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-04-29

Sprawa ze skargi na bezczynność Wojewody [...] w przedmiocie rozpatrzenia wniosku o udzielenia zezwolenia na pobyt czasowy

II SAB/Wr 114/14 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2015-02-03

Sprawa ze skargi na bezczynność Wojewody D. w przedmiocie potwierdzenia prawa do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej

II SAB/Gl 3/15 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2015-03-09

Sprawa ze skargi na bezczynność Wojewody [...] w przedmiocie niezałatwienia odwołania w sprawie zwrotu wywłaszczonej nieruchomości
1   Następne >   +2   5