Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X

II SAB/Gd 125/15 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2015-08-11

Sprawa ze skargi na bezczynność Wojewody w przedmiocie zwrotu wywłaszczonej nieruchomości

II SAB/Wa 776/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-08-25

Sprawa ze skargi na bezczynność Wojewody [...] w przedmiocie rozpoznania wniosku

II SAB/Gd 126/15 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2015-08-27

Sprawa ze skargi na bezczynność Wojewody w przedmiocie zwrotu wywłaszczonej nieruchomości

II SAB/Wa 320/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-08-25

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie całkowitym obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych oraz ustanowienie radcy prawnego w sprawie ze skargi na bezczynność Wojewody [...] w przedmiocie rozpoznania wniosku o udostępnienie informacji publicznej

II SAB/Wa 288/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-08-04

Sprawa ze skargi na bezczynność W.M. w przedmiocie rozpoznania wniosku o udzielenie informacji publicznej