Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Skarżony Wojewoda X
  • Symbol 658 Bezczynność X

II SAB/Gd 41/12 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2012-06-20

Sprawa ze skargi na bezczynność Wojewody w przedmiocie doręczenia decyzji dotyczącej zezwolenia na realizację inwestycji drogowej

IV SAB/Wa 6/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-03-18

Skarga A. U. na bezczynność Wojewody [...] w przedmiocie rozpoznania wniosku o wydanie decyzji

VII SAB/Wa 18/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-04-19

Sprawa ze skargi na bezczynność Wojewody [...] w przedmiocie zwrotu projektu budowlanego

II SAB/Po 44/12 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2012-08-16

Sprawa ze skargi na bezczynność Wojewody Wielkopolskiego w przedmiocie na nieważności uchwały

IV SAB/Gl 23/11 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2011-04-21

Sprawa ze skargi na bezczynność Wojewody [...] w przedmiocie informacji publicznej

II SAB/Ke 42/13 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2013-12-05

Sprawa ze skargi na bezczynność Wojewody w przedmiocie rozpoznania skargi na bezczynność Starosty Powiatowego w sprawie uchylania się od wykonania obowiązku rozbiórki budynku

III SAB/Łd 42/13 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2013-12-11

Sprawa ze skargi na bezczynność Wicewojewody [...] w przedmiocie odmowy dokonania czynności z zakresu administracji publicznej

I SAB/Wa 278/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-07-17

Sprawa ze skargi na bezczynność Wojewody [...] w przedmiocie rozpoznania wniosku o wznowienie postępowania

II SAB/Łd 36/12 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2012-03-22

Sprawa ze skargi P. K. na bezczynności Wojewody [...] w przedmiocie podjęcia działań w sprawie wznowienia postępowania dotyczącego rozbiórki budynku fabrycznego i magazynów

II SAB/Kr 21/12 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2012-03-22

Sprawa ze skargi na bezczynność Wojewody
1   Następne >   +2   +5   +10   100