Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Wojewoda X
  • Symbol 658 Bezczynność X

IV SAB/Gl 23/11 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2011-04-21

Sprawa ze skargi na bezczynność Wojewody [...] w przedmiocie informacji publicznej

II SAB/Gl 55/12 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2012-11-26

Sprawa ze skargi na bezczynność Wojewody [...] w przedmiocie odszkodowania za wywłaszczoną nieruchomość

IV SAB/Gl 127/13 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2014-02-03

Sprawa ze skargi na bezczynność Wojewody [...] w przedmiocie informacji publicznej

II SAB/Gl 25/11 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2011-07-08

Sprawa ze skargi na bezczynność Wojewody [...] w przedmiocie nierozpoznania zażalenia na postanowienie o przekazaniu pisma

II SAB/Gl 45/12 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2012-09-24

Sprawa ze skargi na bezczynność Wojewody [...] w przedmiocie niezałatwienia wniosku o uzupełnienie postanowienia odmawiającego wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji dotyczącej zajęcia nieruchomości

IV SAB/Gl 49/13 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2013-06-14

Sprawa ze skargi na bezczynność Wojewody [...] w przedmiocie egzekwowania świadczeń dotyczących wynagrodzenia za pracę, ekwiwalentu za odzież roboczą i posiłki

II SAB/Gl 26/11 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2011-09-21

Sprawa ze skargi na bezczynność Wojewody [...] w przedmiocie niezałatwienia przez organ wniosku o udostępnienie dokumentacji

IV SAB/Gl 53/11 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2011-10-03

Sprawa ze skargi na bezczynność Wojewody [...] w przedmiocie informacji publicznej

II SAB/Gl 5/13 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2013-04-15

Sprawa ze skargi na bezczynność Wojewody [...] w przedmiocie zgłoszenia podejrzenia popełnienia przestępstwa w sprawie wykonania urządzeń zapobiegających szkodom

II SAB/Gl 22/13 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2013-04-25

Sprawa ze skargi na bezczynność Wojewody [...] w przedmiocie niezałatwienia odwołania w sprawie zwrotu wywłaszczonej nieruchomości
1   Następne >   +2   5