Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Symbol 659 Przewlekłość postępowania administracyjnego X

II SAB/Rz 55/11 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2011-09-27

Sprawa ze skargi S. P. na przewlekłość postępowania Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w D. w przedmiocie samowolnie wykonanych robót budowlanych

II SAB/Rz 38/12 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2012-09-10

Sprawa ze skargi S. S. na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Gminny Zakład Komunalny [...] w sprawie udzielenie informacji publicznej -

II SAB/Rz 51/15 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2015-08-26

Sprawa ze skargi na bezczynność Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w przedmiocie kontroli robót budowlanych

II SAB/Rz 55/16 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2016-07-11

Sprawa ze skargi A. U. T. na przewlekłość Gminy [...] w sprawie uchwalenia zasad bezprzetargowej sprzedaży lokali

II SAB/Rz 50/16 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2016-06-28

Sprawa ze skargi na bezczynność i przewlekłe prowadzenie postępowania przez Dyrektora Okręgowego Urzędu Górniczego w sprawie o udzielenie informacji publicznej -

II SAB/Rz 84/18 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2018-10-17

Sprawa ze skargi na bezczynność [...] Wojewódzkiego Inspektora Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w przedmiocie wydania decyzji o zakazie wprowadzenia do obrotu produktu rolno

II SAB/Rz 68/18 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2018-08-21

Sprawa ze skargi F. B. na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych w przedmiocie potwierdzenia statusu działacza opozycji antykomunistycznej lub osoby represjonowanej z powodów politycznych

II SAB/Rz 110/16 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2016-11-15

Sprawa ze skargi M. M. na Dyrektora Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej w przedmiocie przewlekłego prowadzenia postępowania

II SAB/Rz 82/18 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2018-10-11

Sprawa ze skargi P. D. na przewlekłość Prokuratora Rejonowego w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej