Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Minister Rozwoju X

IV SAB/Wa 103/18 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2018-04-04

Sprawa ze skargi J. M. na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Ministra Inwestycji i Rozwoju w przedmiocie nierozpatrzenia odwołania

I SAB/Wa 361/17 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2017-06-26

Sprawa ze skargi [...] Sp. z o.o. na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Ministra Rozwoju i Finansów w przedmiocie rozpatrzenia wniosku o stwierdzenie nieważności orzeczenia administracyjnego

IV SAB/Wa 350/18 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2018-09-05

Skarga W. K. na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Ministra Inwestycji i Rozwoju w przedmiocie rozpatrzenia wniosku o ponowne rozpoznanie sprawy

IV SAB/Wa 185/18 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2018-06-26

Sprawa ze skargi M. W. na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Ministra Inwestycji i Rozwoju w przedmiocie rozpatrzenia odwołania

I SAB/Wa 408/18 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2019-03-14

Sprawa ze skargi L. M. na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Ministra Inwestycji i Rozwoju w przedmiocie rozpoznania zażalenia

IV SAB/Wa 45/20 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2020-02-24

Sprawa ze skargi [...] S.A. z siedzibą w W. w likwidacji na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Ministra Rozwoju w przedmiocie wydania decyzji w sprawie przejścia na rzecz Skarbu Państwa nieruchomości

VI SAB/Wa 17/20 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2020-06-22

Sprawa ze skargi na bezczynność i przewlekłość postępowania Ministra Rozwoju w przedmiocie odpowiedzialności zawodowej rzeczoznawców majątkowych

I SAB/Wa 422/19 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2020-08-03

Sprawa ze skargi T. M. na przewlekłość postępowania w sprawie rozpatrzenia przez Ministra Rozwoju odwołania od decyzji

I SAB/Wa 193/20 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2021-01-11

Sprawa ze skargi J. G. na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii w przedmiocie rozpoznania wniosku o wznowienie postępowania

I SAB/Wa 400/19 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2020-12-09

Sprawa ze skargi J. W. na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Ministra Inwestycji i Rozwoju w przedmiocie rozpoznania odwołania
1   Następne >   2