Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji X

II SA/Wa 1393/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2016-01-12

Sprawa ze skargi T. C. na orzeczenie Okręgowej Komisji Lekarskiej w W. podległej Ministrowi Spraw Wewnętrznych w przedmiocie dalszej przydatności do służby

IV SA/Wa 3576/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2016-01-04

Sprawa ze skargi na postanowienie Ministra Spraw Wewnętrznych w przedmiocie odmowy zawieszenia postępowania

II SA/Wa 2197/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2016-01-20

Skarga A. Ż. na orzeczenie Okręgowej Komisji Lekarskiej w przedmiocie ustalenia inwalidztwa i związku inwalidztwa ze służbą

IV SA/Wa 30/16 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2016-02-18

Sprawa ze skargi na postanowienie Ministra Administracji i Cyfryzacji w przedmiocie odmowy wydania zaświadczenia o żądanej treści

IV SAB/Wa 477/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2016-02-15

Sprawa ze skargi na bezczynność Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie rozpatrzenia skargi

II SA/Wa 1870/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2016-01-13

Sprawa ze skargi P. G. na orzeczenie Centralnej Komisja Lekarska Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w przedmiocie ustalenia zdolności do pracy funkcjonariusza zwolnionego ze służby, w celu określenia grupy inwalidzkiej

IV SA/Wa 596/16 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2016-04-20

Skarga [...] sp. z o.o. z siedzibą w K. na decyzję Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie odmowy udostępnienia danych osobowych

VIII SA/Wa 298/16 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2016-05-13

Sprawa ze skargi J. A. na orzeczenie Centralnej Komisji Lekarskiej w W. w przedmiocie ustalenia stopnia uszczerbku na zdrowiu

IV SAB/Wa 49/16 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2016-03-02

Sprawa ze skargi na bezczynność Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie rozpatrzenia skargi

II SA/Wa 2161/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2016-03-15

Sprawa ze skargi W. L. na orzeczenie Centralnej Komisji Lekarskiej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w przedmiocie ustalenia związku schorzeń ze służbą
1   Następne >   +2   6