Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji X

I OSK 1154/18 - Postanowienie NSA z 2018-05-11

Skarga kasacyjna na postanowienie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie zawieszenia postępowania

I OSK 1269/18 - Postanowienie NSA z 2018-05-11

Skarga kasacyjna na postanowienie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie zawieszenia postępowania

I SA/Wa 2092/17 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2018-01-23

Sprawa ze skargi Prokuratora Rejonowego [...] na orzeczenie Komisji Regulacyjnej do spraw Gmin Wyznaniowych [...] w przedmiocie przeniesienia własności nieruchomości

I SA/Wa 2057/17 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2018-01-17

Sprawa ze skargi Prokuratora Rejonowego [...] w K. na orzeczenie Komisji Regulacyjnej do Spraw Gmin Wyznaniowych Żydowskich w przedmiocie przeniesienia własności nieruchomości

I SA/Wa 2059/17 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2018-01-24

Sprawa ze skargi Prokuratura Rejonowego [...] na orzeczenie Komisji Regulacyjnej do Spraw Gmin Wyznaniowych Żydowskich w przedmiocie przeniesienia nieodpłatnie na rzecz gminy wyznaniowej własności nieruchomości

I SA/Wa 240/18 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2018-04-04

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie potwierdzenia prawa do rekompensaty

I SA/Wa 2068/17 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2018-01-17

Sprawa ze skargi Prokuratora Rejonowego [...] w K. na orzeczenie Komisji Regulacyjnej do Spraw Gmin Wyznaniowych Żydowskich w przedmiocie odszkodowania za przeniesienie własności nieruchomości

II SAB/Wa 552/17 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2018-03-16

Sprawa ze skargi A. S. na przewlekłe prowadzenia postępowania przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie rozpoznania pisma

I OZ 135/18 - Postanowienie NSA z 2018-02-20

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie , sygn. akt II SAB/Wa 208/17 o odrzuceniu skargi K. J. na bezczynność Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji

IV SA/Wa 7/18 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2018-02-16

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie odmowy udostępnienia z rejestru PESEL danych adresowych
1   Następne >   +2   +5   +10   14