Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji X

I SA/Wa 780/18 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2019-03-12

Sprawa ze skargi na postanowienie Krajowej Komisji Uwłaszczeniowej w przedmiocie odmowy wznowienia postępowania administracyjnego

II SAB/Wa 105/19 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2019-03-18

Sprawa ze skargi R.B. na przewlekłe prowadzenie przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji postępowania w przedmiocie wyłączenia stosowania przepisów

I SA/Wa 2190/18 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2019-03-28

Sprawa ze skargi na postanowienie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie odmowy wznowienia postępowania

I OZ 272/19 - Postanowienie NSA z 2019-03-26

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w przedmiocie odmowy wyłączenia stosowania przepisów

II OZ 232/19 - Postanowienie NSA z 2019-03-27

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w przedmiocie stwierdzenia niedopuszczalności zażalenia

I SA/Wa 167/19 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2019-03-18

Sprawa ze skargi na decyzję Krajowej Komisji Uwłaszczeniowej w przedmiocie stwierdzenia nieodpłatnego nabycia z mocy prawa z dniem 27 maja 1990 r. prawa własności nieruchomości

I SA/Wa 1567/18 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2019-03-26

Sprawa ze skargi na postanowienie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie stwierdzenia uchybienia terminu do wniesienia odwołania

II SA/Wa 21/19 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2019-03-14

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie odmowy wyłączenia stosowania przepisów ustawy

IV SAB/Wa 79/19 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2019-03-01

Sprawa ze skargi na bezczynność Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie wydania orzeczenia

II SAB/Wa 79/19 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2019-03-15

Sprawa ze skargi na bezczynność Komendanta Służby Ochrony Państwa w przedmiocie braku wydania decyzji administracyjnej cofającej dodatek do uposażenia za służbę pełnioną w warunkach szkodliwych