Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji X

II SA/Wa 1127/19 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2019-07-04

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie odmowy wyłączenia stosowania przepisów

II SA/Wa 575/19 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2019-07-25

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie odmowy wyłączenia stosowania przepisów

II SAB/Wa 361/19 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2019-07-04

Sprawa ze skargi Z.S. na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie rozpoznania wniosku o wyłączenie stosowania przepisów ustawy

II SA/Wa 561/19 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2019-07-25

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie odmowy wyłączenia stosowania przepisów

II SAB/Wa 285/19 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2019-07-01

Sprawa ze skargi W.M. przewlekłe prowadzenie postępowania przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie rozpoznania wniosku o wyłączenie stosowania przepisów

II SAB/Wa 182/19 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2019-07-26

Sprawa ze skargi J.N. na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie rozpoznania wniosku

II SAB/Wa 316/19 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2019-07-29

Sprawa ze skargi D. W. na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie wniosku o wyłączenie stosowania przepisów

I SA/Wa 264/19 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2019-07-26

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z [...] czerwca 2018 r. znak: [...] w przedmiocie odmowy potwierdzenia prawa do rekompensaty

I SA/Wa 492/19 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2019-07-02

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji

VI SA/Wa 1055/19 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2019-07-02

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji nr ,,(...)'w przedmiocie cofnięcia koncesji na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie usług ochrony osób i mienia