Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji X

II SA/Wa 1826/19 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2019-09-26

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie odmowy wyłączenia stosowania przepisów

IV SAB/Wa 1138/19 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2019-09-05

Sprawa ze skargi na bezczynność Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie rozpoznania wniosku o udostępnienie z rejestru PESEL danych adresowych

I SA/Wa 183/19 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2019-09-30

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji

IV SA/Wa 497/19 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2019-09-13

Skarga E. K., na postanowienie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji, ,

II SA/Wa 1820/19 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2019-09-12

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie odmowy wyłączenia stosowania przepisów

IV SA/Wa 1372/19 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2019-09-26

Sprawa ze skargi małoletniej N. K. reprezentowanej przez przedstawiciela ustawowego M. K. na pismo Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie wydania polskiego paszportu niezgodnie z wnioskiem

II SAB/Wa 237/19 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2019-09-24

Sprawa ze skargi Z. S. na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie rozpoznania wniosku z [...] czerwca 2017 r. o wyłączenie stosowania przepisów

II SAB/Wa 325/19 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2019-09-03

Sprawa ze skargi Z. B. na przewlekłość postępowania prowadzonego przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie rozpoznania wniosku z [...] kwietnia 2017 r. o wyłączenie stosowania przepisów

II SA/Wa 1678/19 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2019-09-05

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie odmowy wyłączenia stosowania przepisów

I SA/Wa 1449/19 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2019-09-16

Sprawa ze skargi na decyzję Krajowej Komisji Uwłaszczeniowej w przedmiocie stwierdzenia nieodpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości