Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji X

VII SA/Wa 1537/19 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2019-12-30

Skarga E. O. na postanowienie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie wstrzymania egzekucji.

II SA/Wa 2350/19 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2019-12-31

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie odmowy wyłączenia stosowania przepisów ustawy

II SAB/Wa 708/19 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2019-12-17

Sprawa ze skargi na bezczynność Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie rozpoznania wniosku w sprawie o wyłączenie stosowania przepisów

I SA/Wa 2303/19 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2019-12-06

Sprawa ze skargi na postanowienie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie stwierdzenia uchybienia terminu do wniesienia odwołania

IV SAB/Wa 1604/19 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2019-12-19

Sprawa ze skargi na bezczynność Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie rozpatrzenia wniosku o udostępnienie z rejestru PESEL danych adresowych