Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji X

II SAB/Wa 748/20 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2021-01-20

Sprawa ze skargi S.L. na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie rozpoznania wniosku

IV SAB/Wa 1229/20 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2021-01-11

Sprawa ze skargi na bezczynność Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie rozpatrzenia ponaglenia

I SA/Wa 1488/20 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2021-01-28

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie umorzenia postępowania

VII SA/Wa 1772/20 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2021-01-28

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie odmowy wstrzymania prowadzenia egzekucji administracyjnej

VII SAB/Wa 360/20 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2021-01-27

Sprawa ze skargi na bezczynność Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie skargi na bezczynność organu w rozpatrzeniu materiałów przesłanych drogą elektroniczną

VIII SA/Wa 591/21 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2021-09-03

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie odmowy wpisu do rejestru działalności regulowanej

II SAB/Wa 160/21 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2021-04-30

Sprawa ze skargi na bezczynność Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie rozpoznania wniosku o udostępnienie informacji publicznej

II SAB/Wa 405/20 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2021-02-08

Sprawa ze skargi na bezczynność Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie rozpoznania wniosku o stwierdzenie nieważności decyzji dotyczących rozliczenia rocznego emerytury policyjnej

III OZ 60/21 - Postanowienie NSA z 2021-02-16

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie z 17 września 2020 r. sygn. akt VII SAB/Wa 50/20 o odrzuceniu skargi A. sp. j. z siedzibą w W. na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji

I SA/Wa 1859/20 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2021-01-08

Sprawa ze skargi R. H. na pismo Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie udzielenia informacji
1   Następne >   2