Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 605 Ewidencja ludności, dowody tożsamości, akty stanu cywilnego, imiona i nazwisko, obywatelstwo, paszporty X

II OZ 558/19 - Postanowienie NSA z 2019-06-26

Zażalenie na postanowienie WSA w Lublinie w przedmiocie odrzucenia skargi P. Z. na decyzję Wojewody L. nr ... w przedmiocie odmowy zameldowania

IV SA/Po 333/19 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2019-06-11

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody w przedmiocie wymeldowania

II SA/Bd 323/19 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2019-06-13

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie wymeldowania z miejsca pobytu stałego

II SA/Ol 248/19 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2019-06-26

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody '[...]' w przedmiocie wymeldowania

IV SA/Wa 1017/19 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2019-06-06

Skarga M. B na postanowienie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie odmowy zwolnienia z opłaty za udostępnienie z rejestru PESEL danych adresowych

IV SA/Wa 1018/19 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2019-06-06

Skarga M. B. na postanowienie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie odmowy zwolnienia z opłaty za udostępnienie z rejestru PESEL danych adresowych

IV SA/Wa 780/19 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2019-06-06

Skarga K. N. na decyzję Wojewody [...] z [...] marca 2019 r. nr [...] w przedmiocie wymeldowania z pobytu stałego

IV SA/Wa 1042/19 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2019-06-19

Sprawa ze skargi na postanowienie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z [...] lutego 2019 r. nr [...] w przedmiocie stwierdzenia niedopuszczalności zażalenia

IV SA/Wa 877/19 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2019-06-10

Skarga A. O., na decyzję Wojewody [...], w przedmiocie wymeldowania z pobytu stałego, ,

IV SA/Wa 879/19 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2019-06-10

Skarga M. O., na decyzję Wojewody [...], w przedmiocie wymeldowania z pobytu stałego, ,
1   Następne >   2