Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 605 Ewidencja ludności, dowody tożsamości, akty stanu cywilnego, imiona i nazwisko, obywatelstwo, paszporty X

IV SA/Wa 642/11 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2011-06-29

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie umorzenia postępowania

IV SA/Wa 375/11 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2011-07-07

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie umorzenia postępowania

IV SA/Wa 376/11 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2011-07-07

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie umorzenia postępowania

II OSK 2048/11 - Postanowienie NSA z 2011-10-12

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie odmowy stwierdzenia posiadania obywatelstwa polskiego

IV SA/Wa 1449/11 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2011-11-22

Sprawa ze skargi na postanowienie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie odmowy wznowienia postępowania

II OSK 2375/11 - Postanowienie NSA z 2011-11-18

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie umorzenia postępowania

IV SA/Wa 2036/11 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2011-12-30

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji

IV SA/Wa 306/11 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2011-05-25

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie umorzenia postępowania

IV SA/Wa 638/11 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2011-09-30

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania

IV SA/Wa 1814/11 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2011-12-22

Sprawa ze skargi na postanowienie Ministra Spraw wewnętrznych i Administracji w przedmiocie zawieszenia postępowania
1   Następne >   2