Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

IV SA/Wa 585/11 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-02-09

Sprawa ze skargi na postanowienie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie podjęcia zawieszonego postępowania

IV SA/Wa 641/11 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-01-31

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie umorzenia postępowania