Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X

IV SA/Wa 3576/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2016-01-04

Sprawa ze skargi na postanowienie Ministra Spraw Wewnętrznych w przedmiocie odmowy zawieszenia postępowania

IV SA/Wa 596/16 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2016-04-20

Skarga [...] sp. z o.o. z siedzibą w K. na decyzję Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie odmowy udostępnienia danych osobowych

IV SA/Wa 467/16 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2016-04-15

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji

IV SA/Wa 2150/16 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2016-09-27

Sprawa ze skargi na postanowienie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie odmowy wznowienia postępowania administracyjnego

IV SA/Wa 2515/16 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2016-12-19

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji

IV SA/Wa 2274/16 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2016-11-28

Sprawa ze skargi na postanowienie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie zwrotu wniosku

IV SA/Wa 1245/16 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2016-12-27

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie unieważnienia paszportu

IV SA/Wa 2066/16 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2016-09-02

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji