Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

IV SA/Wa 7/18 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2018-02-16

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie odmowy udostępnienia z rejestru PESEL danych adresowych

II OZ 1611/17 - Postanowienie NSA z 2018-01-10

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w przedmiocie odrzucenia skargi w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji nr . w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji

IV SA/Wa 2721/17 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2018-03-14

Sprawa ze skargi A. M. na pismo Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie odmowy udostępnienia danych z rejestru PESEL

IV SA/Wa 2720/17 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2018-03-14

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie odmowy udostępnienia danych z rejestru PESEL

IV SA/Wa 2985/17 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2018-01-09

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, w przedmiocie odmowy udostępnienia z rejestru PESEL danych adresowych

IV SA/Wa 978/18 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2018-04-12

Sprawa ze skargi J. B. na działanie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji

IV SA/Wa 199/18 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2018-11-08

Skarga A. B. na postanowienie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie stwierdzenia niedopuszczalności zażalenia

IV SAB/Wa 12/18 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2018-11-08

Skarga A. B. na bezczynność Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie rozpatrzenia wniosku