Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

II OZ 232/19 - Postanowienie NSA z 2019-03-27

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w przedmiocie stwierdzenia niedopuszczalności zażalenia

IV SAB/Wa 1138/19 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2019-09-05

Sprawa ze skargi na bezczynność Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie rozpoznania wniosku o udostępnienie z rejestru PESEL danych adresowych

IV SA/Wa 497/19 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2019-09-13

Skarga E. K., na postanowienie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji, ,

IV SA/Wa 2200/19 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2019-10-28

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie odmowy udostępnienia z rejestru PESEL danych adresowych

IV SA/Wa 1017/19 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2019-06-06

Skarga M. B na postanowienie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie odmowy zwolnienia z opłaty za udostępnienie z rejestru PESEL danych adresowych

IV SA/Wa 1018/19 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2019-06-06

Skarga M. B. na postanowienie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie odmowy zwolnienia z opłaty za udostępnienie z rejestru PESEL danych adresowych

IV SA/Wa 1372/19 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2019-09-26

Sprawa ze skargi małoletniej N. K. reprezentowanej przez przedstawiciela ustawowego M. K. na pismo Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie wydania polskiego paszportu niezgodnie z wnioskiem

IV SA/Wa 423/19 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2019-05-21

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie odmowy udostępnienia danych z rejestru

IV SA/Wa 1042/19 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2019-06-19

Sprawa ze skargi na postanowienie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z [...] lutego 2019 r. nr [...] w przedmiocie stwierdzenia niedopuszczalności zażalenia

IV SAB/Wa 1604/19 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2019-12-19

Sprawa ze skargi na bezczynność Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie rozpatrzenia wniosku o udostępnienie z rejestru PESEL danych adresowych