Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

IV SA/Wa 404/20 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2020-06-04

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie odmowy wydania paszportu

II SAB/Bd 108/19 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2020-02-19

Sprawa ze skargi na bezczynność Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie nadania numeru PESEL

IV SA/Wa 2822/19 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2020-12-10

Sprawa ze skargi na decyzję Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie unieważnienia paszportu

IV SA/Wa 679/20 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2020-07-21

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z [...] stycznia 2020 r. nr [...] w przedmiocie odmowy udostępnienia z rejestru PESEL danych adresowych

IV SA/Wa 1227/20 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2020-07-08

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie odmowy wydania paszportu