Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Symbol 605 Ewidencja ludności, dowody tożsamości, akty stanu cywilnego, imiona i nazwisko, obywatelstwo, paszporty X

IV SA/Wa 2098/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-02-26

Sprawa ze skargi M.W. na pismo Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie odmowy załatwienia skargi na działalność Wojewody [...] i pracownikó Urzędu Wojewódzkiego w K.

IV SA/Wa 196/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-02-24

Sprawa ze skargi E. S. na postanowienia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie umorzenia postępowania odwoławczego w sprawie dotyczącej zawiadomienia o konieczności wniesienia odrębnego podania o wznowienie postępowania administracyjnego

IV SAB/Wa 157/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-11-12

Sprawa ze skargi na bezczynność Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie rozpoznania wniosku

IV SAB/Wa 174/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-11-23

Sprawa ze skargi na bezczynność Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie rozpoznania wniosku

IV SAB/Wa 176/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-11-23

Sprawa ze skargi na bezczynność Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie rozpoznania wniosku

IV SA/Wa 642/11 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2011-06-29

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie umorzenia postępowania

IV SA/Wa 375/11 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2011-07-07

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie umorzenia postępowania

IV SA/Wa 376/11 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2011-07-07

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie umorzenia postępowania

II OSK 93/10 - Postanowienie NSA z 2010-02-16

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie stwierdzenia posiadania obywatelstwa polskiego

II OSK 1329/09 - Postanowienie NSA z 2009-09-15

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie odmowy stwierdzenia posiadania obywatelstwa polskiego
1   Następne >   +2   +5   10