Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 6050 Obowiązek meldunkowy X

II SA/Gl 809/19 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2019-09-09

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody Śląskiego w przedmiocie wymeldowania

II SA/Gl 808/19 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2019-09-09

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody Śląskiego w przedmiocie wymeldowania

II SA/Gl 842/19 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2019-09-16

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody Śląskiego w przedmiocie wymeldowania

IV SA/Wa 497/19 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2019-09-13

Skarga E. K., na postanowienie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji, ,

IV SA/Wa 984/19 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2019-09-04

Skarga M. M., na decyzję Wojewody [...], w przedmiocie wymeldowania z pobytu stałego,

IV SA/Wa 2121/19 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2019-09-20

Sprawa ze skargi na postanowienie Wojewody [...] w przedmiocie stwierdzenia niedopuszczalności zażalenia w sprawie odmowy wyłączenia pracownika od udziału w sprawie

IV SA/Wa 2122/19 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2019-09-20

Sprawa ze skargi na postanowienie Wojewody [...] w przedmiocie stwierdzenia niedopuszczalności zażalenia w sprawie odmowy zawieszenia postępowania administracyjnego