Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

IV SA/Wa 196/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-02-24

Sprawa ze skargi E. S. na postanowienia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie umorzenia postępowania odwoławczego w sprawie dotyczącej zawiadomienia o konieczności wniesienia odrębnego podania o wznowienie postępowania administracyjnego

IV SA/Wa 195/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-02-24

Sprawa ze skargi E. S. na postanowienia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie umorzenia postępowania odwoławczego w sprawie dotyczącej przekazania podania do organu właściwego

IV SA/Wa 1901/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-05-25

Sprawa ze skargi H. S. na czynności urzędników Prezydenta Miasta B., Wojewody [...] oraz Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji